• Alle pruikenmaterialen handig bij elkaar
  • Gratis verzenden boven €100,00
  • Veilig betalen via uw bank

Betaalmethoden en -voorwaarden

U kunt bij ons op diverse manieren betalen. De verschillende methoden hanteren eigen tarieven, sommigen werken met een percentuele opslag. Wegens de hoge kosten zijn we genoodzaakt deze gedeeltelijk door te belasten.

  • iDeal - veilig betalen via uw eigen bank (gratis)
  • Bancontact/Mister Cash (1,2% per transactie)
  • Paypal (3,4% per transactie)
  • Bitcoin (gratis)
  • KBC/CBC (0,9% per transactie)
  • Belfius Direct Net (0,9% per transactie

 


 

Gegevens:

Atelier Het Pruykenhuys VOF
IBAN: NL 13RABO0154385603
BIC: RABONL2U


 

Betalingsvoorwaarden in pdf (opent in nieuw scherm).


OmniCas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die zijn aangesloten bij OmniCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan cliënt ter hand gesteld.

2. De kosten van behandeling, van levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

3. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend a de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.

4. Alle betalingen dienen door cliënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen.

5. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door cliënt, is de cliënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

6. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):
- Minimumtarief € 40,-
- 15% over eerste € 2.500,-
- 10% over volgende € 2.500,-
- 5% over volgende € 5.000,-
- 1% over de volgende € 190.000,-
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »